Vady, které neobsahují záruku výrobce

Záruka výrobce se nevztahuje na vady a škody, které nejsou způsobeny vadou výrobku.

Každé autorizované servisní středisko provádí záruční opravy v souladu s postupy stanovenými výrobcem - zejména v souladu s podmínkami záruky. Tyto podmínky popisují konkrétní případy, kdy je vyloučena odpovědnost ze záruky. To se týká poruch způsobených nesprávným používáním přístroje nebo nehodou. Popis poškození, na které se záruka nevztahuje, naleznete na záručním listu, dodanému k zařízení, případně na webových stránkách výrobce nebo u autorizovaného prodejce zařízení.

Nejběžnější důvody pro vyloučení odpovědnosti ze záruky jsou:
  • narušení zařízení vlhkostí nebo kapalinou,
  • mechanické poškození - poškození zařízení v důsledku pádu, nárazu atd.
  • neautorizovaný zásah do zařízení neoprávněnou osobou nebo subjektem.
         
Záruka může být zrušena také například použitím příslušenství nebo software, které nebyly doporučeny výrobcem zařízení (včetně různých typů aplikací), jež jsou v rozporu s pokyny výrobce, případně provedené bez povolení výrobce, neoprávněné úpravy produktu nebo běžným opotřebením dílů.

Odpovědnost v rámci záruky může být také vyloučena v případě, že nebudou poskytnuty příslušné dokumenty potvrzující záruční práva zákazníka. Zjistěte, jaké dokumenty jsou požadovány.
DŮLEŽITÉ: na našem webu používáme cookies.
Používáním této stránky beze změny nastavení souborů cookie znamená, že budou umístěny na vašem koncovém zařízení, se kterým souhlasíte. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit.